Agenda

19 januari 2018, 17:00 uur

GDB retraite 1

Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-de Bult

Retraite 1

Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren

Vrijdag 19, 20 en 21 januari 2018

ThemaDe innerlijke ruimte

Leiding:

ds. Marion Bruggen (Groningen)

drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere)

ds. Christine Schlette (de Knipe)

Maximaal 25 deelnemers.


Aanvullende informatie retraite 1

Tijdens de jaarlijkse retraites laten we ons meestal inspireren door een bijzondere schrijver of schrijfster. Dit jaar kiezen we voor de theologe en dichteres Maria de Groot. In 2001 verscheen haar boek De innerlijke ruimte. Een spirituele weg. Ze beschrijft daarin haar reis door een denkbeeldig klooster, een weg naar binnen. De reis begint op het water, waar ze net als de meeste andere mensen, spelevaart.

Ze laat zich afzetten op de kade en hoort de levensverhalen van anderen. Dat voldoet voor een tijdje en dan voelt ze de drang om antwoorden te zoeken op haar eigen levensvragen: Hoe ben ik hier gekomen? Wat is de zin van dit alles? Ze besluit de weg naar het innerlijk klooster in te slaan. Zes wegen/stegen leiden naar de poort van het klooster, dat op een schiereiland ligt: vreugde, verdriet, eenzaamheid, gemeenschap, roeping en sterfelijkheid.

Eenmaal het klooster binnengegaan beweegt ze zich door de verschillende ruimtes, zoals de kapittelzaal, de kapel, de refter, het scriptorium, de cel en de tuin. Ze vertelt op een beeldende manier over haar ervaringen tijdens haar gang van zaal tot zaal. Bijvoorbeeld tijdens een nacht in haar cel:

'Het gaat erom mij te bevrijden uit afleidende gedachten, hoe dierbaar die ook zijn. Ik weet uit ervaring, dat er een begaanbare weg is die leidt naar de omgang met God. Deze weg kent drie fasen. Ik geef ze aan met drie werkwoorden: ontspannen, ontwaken en ontvangen.'

Ze legt deze woorden uit aan de hand van de drie Maria’s. Maria van Bethanië, die aan de voeten van Jezus zit en luistert en zich niet laat meenemen in druk gedoe. Maria van Magdala die verdwaald in haar rouw om de gedode leermeester en vriend, zich omdraait en hoort hoe Hij haar bij haar naam noemt. De stem van de levende, het leven. En Maria de moeder van Jezus die de goddelijke liefde ontvangt. Zij staat model voor het wonder en het geheim van de omgang met de Eeuwige.

In De innerlijke ruimte toont Maria de Groot hoe een levenskracht in haar aan het werk is. Ze weet de toegang tot die kracht te vinden en te beschrijven.

Tijdens de retraite laten we ons door haar bij de hand nemen, inspireren en omvormen. Het zou zomaar kunnen zijn dat we dan, eenmaal weer thuis, terug op de kade, het innerlijke klooster in ons meedragen.


Praktisch

Deelnameprijs: € 185 tot 200 pp (eigen kamer) of 165 tot 185 € pp (samen 2 pers kamer)

De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 185 euro voor 1-persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 185 en 200 euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 165 euro, wie meer kan en wil betalen kan tussen de 165 en 185 euro betalen.

Steunfonds Doopsgezinde Retraites

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettnitz-Worst.

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven!

Informatie en opgave

Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11 B7, 9671 AA Winschoten

0597-856220 | 06-15012674 | marijeworst@yahoo.nl

Rekeningnummer: IBAN: NL33 INGB 0000 7140 25 / BIC: INBNL2A, t.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland

Enkele weken voor aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.

 


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl