Nieuwsbrief Doopsgezinde Gemeente Utrecht
26 ​november 2017 
 

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de DGU,

Meedoen aan de pelgrimage van vrede en gerechtigheid. Een mooi en interessant thema en een basis om samen te zoeken en te bewandelen. Hieronder leuke ideeën voor voeding vanuit de Bijbel.


volgende dienst
3 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Anneke van der Zijpp
Waar: Doopsgezinde kerk | Oudegracht 270 | Utrecht
Organist: 1e advent
1e advent

10 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Carolien Cornelissen
Waar: Doopsgezinde kerk | Oudegracht 270 | Utrecht
Organist: 2e advent
2e advent

nieuws
Ouderjaarsdag, dienst op zondag 31 december
Op zondag 31 december is er om 10:00 uur een dienst in de DGU. De dienst duurt niet langer dan een uur zal aspecten hebben van de “normale” zondagsdienst en de Taizé dienst. Zr: Nanja ter Brake en zr: Anke Margreet Blankensteijn nemen de organisatie en invulling voor hun rekening. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken. Iedereen is van harte welkom en we hopen op een hoge opkomst. Adres: Doopsgezinde Gemeente Utrecht, Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht

Dansmeditatie
Tijdens de Advent zal er op woensdagavond 6 december wederom een dansmeditatie gegeven worden door Dans! Kerk. Dans! Kerk wil mensen in en van buiten kerken in aanraking brengen met de kracht van vrije dans en beweging. We dansen zonder te praten met elkaar. We willen je uitnodigen om in alle vrijheid contact te maken met je lijf, te onderzoeken hoe je de verbinding aan kan gaan met jezelf, de ander en God en te dansen met wat er in jou leeft. Je bent volledig vrij om te bewegen op de manier zoals dat voor jou goed voelt en je hoeft geen ervaring te hebben met vrije dans. Woensdagavond 6 december, Janskerk, Janskerkhof 26, 19:15 – deur open, 21:45 – afsluiting. Deelnemersbijdrage € 10, - (€5, - voor studenten, minima etc.). Informatie en opgave: Marije Vermerris, info@danskerk.nl. Graag aanmelden vóór woensdag 29 november.

Zesde editie van de Menno Simons-lezing
Op initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit wordt de zesde editie van de Menno Simons-lezing verzorgd door drs. Petra Stienen. Stienen is publiciste, Arabist, zelfstandig adviseur en politica. In haar lezing, met als titel ‘Cultuur in tijden van oorlog’, zal ze ingaan op de noodzaak om in tijden van oorlog en conflict perspectief te blijven bieden voor een hoopvolle toekomst. Datum: zondag 19 november aanvang 15:00, in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Heerenveen (Kerkstraat 36). De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geïnteresseerden. www.doopsgezind.nl

Nieuwe tentoonstelling in de gemeentezaal.
  Sinds begin november is er een nieuwe tentoonstelling in de gemeentezaal. Het zijn schilderijen van zuster Joke Landheer-Versteeg. Joke heeft zich dit jaar teruggetrokken uit de Kunstcommissie waar zij jarenlang deel van uitmaakte. Het is dan ook een goede gelegenheid om ten afscheid werk van haar zelf onder de aandacht te brengen. De tentoongestelde werken laten zien hoe Joke impressies, gedachten en ideeën verbeeldt. Meestal is een foto het uitgangspunt. Maar het kan ook iets zijn uit de nabije omgeving wat haar treft of ontroert. Daar geeft ze dan een eigen invulling aan, voegen er nieuwe elementen aan toe, met een verrassende - lichte - toets. Zoals een veulentje, dansend in de wei. Eigenlijk schildert ze verhalen. Jokes fascinatie voor de prehistorie herkennen we in de schilderijen met primitieve figuren, of in een bloem in barnsteen. Ook een Bijbels verhaal ontbreekt niet: Ruth die aren leest op het veld. Het toegepaste materiaal, pastelkrijt, onderstreept de sfeer in al de werken. Warme, gelaagde, kleuren die in elkaar overlopen, zacht vervloeien tot een boeiend geheel.   Anke de Vries  

Adventsmarkt in de Pandhof van de Domkerk
Op zaterdag 2 december is er van 16.00-18.00u een Adventsmarkt in de Pandhof van de Domkerk. Er zijn kramen van onder meer de binnenstad kerken, de wijkgemeenten van de PGU, de lid kerken van de USRK, een tuinvereniging. Er komt een kinderkoor om te zingen tijdens de markt. Rond 17.00 uur is er de Adventsluiding van de Domklokken door het Klokkenluidersgilde. Daarna worden de lichtjes in de kerstboom ontstoken. Als DGU zullen wij op de Adventsmarkt vertegenwoordigd zijn met een kraam. We willen daarmee onze gemeente onder de aandacht brengen van het publiek. We zullen kerst-lekkernijen verkopen en informatie geven over de advents- en kerstvieringen in onze gemeente. Daarvoor is hulp nodig! We zoeken mensen die het leuk vinden om iets lekkers te bakken of te kokkerellen. Bijvoorbeeld cake, cup cakes, koekjes. Liefst in kerstsfeer. Daarnaast zoeken we ‘marktkooplui’ die de kraam willen bemensen. Dat kan vanaf het opbouwen tot en met het opruimen, maar ook als je alleen een uurtje kunt komen: heel graag. Carolien is er in ieder geval bij: ‘Het was de vorige keer zó leuk, ik wil beslist weer meedoen!’ Help je mee? Meld je aan bij Carolien Cornelissen. 030 6368932 c.cornelissen@doopsgezindutrecht.nl Natuurlijk ben je ook als publiek van harte welkom op de Adventsmarkt. Het wordt gezellig!

Edukans Schoenmaatjesproject!
Doe mee met het Edukans Schoenmaatjesproject! Dit jaar doen we als gemeente weer mee met het schoenmaatjesproject van Edukans. Het idee is: kinderen en volwassenen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in ontwikkelingslanden. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. In de gemeente staan schoenendozen die u thuis kunt versieren en kunt vullen volgens de instructies die in de flyer van Edukans staan. De commissie Maatschappelijke Zorg heeft het idee opgevat om dit jaar ook een knutselmiddag te organiseren om daarin samen met andere gemeenteleden je schoenendoos te versieren. Dit lijkt ons leuk, omdat het zo nog meer een gezamenlijk project wordt van de hele gemeente. De knutselmiddag vindt plaats op: zondag 26 november na de dienst (om 11:30 uur). Iedereen is van harte welkom! Mocht je nog leuke knutselspullen thuis hebben: neem ze mee, dan kunnen we die ook gebruiken. Het wordt vast een gezellige knutselmiddag! Tot ziens en hartelijke groeten, Tarda Brouwer

Huiskring Leidse Rijn
De eerstvolgende bijeenkomst van de Huiskring Leidse Rijn zal op donderdag 23 november bij Jeroen en Marleen plaatsvinden. Voor Informatie: zie wegwijzer.

Gesprekskring ‘Zo goed als nieuw’
De volgende bijeenkomst van de Gesprekskring ‘Zo goed als nieuw’ is op donderdag 7 december a.s. om 20.00 uur bij zr. Anja Boegborn-Dam in Maarssen. Het onderwerp is hoofdstuk 2 ‘Samen eten- ja gezellig’ uit het jaarthema van de ADS ‘Zo goed als nieuw’. Deze uitgave is bij zr. Ineke Reinhold –Scheuermann te verkrijgen en kost 10 euro. Tot ziens! Namens de deelnemers van gesprekskring, Karin van Dalen

Kom maar in de kring (0-6 jaar)
Op 26 november is er een activiteit van Kom maar in de kring (0-6 jaar). Aan de hand van het prentenboek ‘Frederick’ gaan we door het maken van nepmuizen en keutels, leren over dromen, samenwerking en zingeving. Tijd: zondag tijdens de kerkdienst in de tuinkamer.

Avondmaal
In onze gemeente wordt driemaal in het jaar Avondmaal gevierd. Dit seizoen is dat o.a. op 26 november. Elk van de vieringen heeft een eigen karakter. In november vieren we het uitzicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We vieren het avondmaal zittend rond de tafel. Allen die zich in Christus met ons verbonden weten, zijn van harte uitgenodigd brood en wijn (of druivensap), met ons te delen. Voor leden en vrienden die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid om het Avondmaal aan huis te ontvangen. Neem hiervoor contact op met één van de predikanten.


De volgende nieuwsbrief komt op 8 december. Heb je een bericht dat je graag opgenomen wilt zien in de volgende nieuwsbrief, geef dat dan door aan de redactie (nieuwsbrief@doopsgezindutrecht.nl), dan zorgen wij dat het er in komt. Heb je een foto van iets dat in de DGU gebeurd is of een andere illustratie, dan vinden wij het ook fijn als je die aan ons opstuurt. Als je de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kan je dit doorgeven aan het kerkelijk bureau.

  contact
Doopsgezinde Gemeente Utrecht
Oudegracht 270 | 3511 NV Utrecht
Stuur ons een E-mail


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Doopsgezinde Gemeente Utrecht, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
 

Bekijken in PDF-formaat