> agenda

Agenda

 
18 januari 2019

Uiterste inleverdatum copy voor MennoSticht

Menno Sticht is het mededelingenblad van onze gemeente, dat zevenmaal per jaar verschijnt en aan alle leden en vrienden wordt toegestuurd. De uiterste inleverdatum copy voor MennoSticht is 18 januari 2019.
U kunt kopij sturen naar de redactie: mennosticht@doopsgezindutrecht.nl


Losse abonnementen
Wie geen lid of vriend van de gemeente is, kan zich op Menno Sticht abonneren door aanmelding bij het kerkelijk bureau en door € 15,00 per jaar over te maken op IBAN: NL30 ABNA 0555 0288 79 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Utrecht onder vermelding van: abonnement Menno Sticht.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl