> nieuws

Nieuws

 
14 december 2019

Denktank ondersteuning van start

Op 9 december is de 'Denktank ondersteuning' voor het eerst bij elkaar gekomen.
Deze denktank bestaat uit Aly Meijer, Carolien Cornelissen, Ciska Posthumus, Ineke Akkerman, Janneke Timmerman, Jeroen van Oort, Willem Hartman en ondergetekende.
Samen zullen we de komende tijd een plan maken voor de ondersteuning van onze gemeente door beroepskrachten na het vertrek van Anneke van der Zijpp.
Dat plan zal dan op de voorjaarsledenvergadering worden besproken.

Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we vooral nagedacht over de manier waarop dat plan tot stand moet komen. Wat ons betreft moeten daarbij zoveel mogelijk mensen worden betrokken.
Als eerste stap willen we daarom in januari en februari in gesprek gaan met zoveel mogelijk mensen in en om onze gemeente: jong en oud, actief of niet actief betrokken.
Dat gaan we doen door langs te gaan bij de verschillende groepen en kringen in onze gemeente. Door langs te gaan bij mensen die we niet (meer) zo vaak zien. Door in gesprek te gaan met mensen die onze gemeente wel kennen, maar zich er niet bij aansluiten. En door op zondag 19 januari na de dienst (van 11.30 tot ca. 12.30) in gesprek te gaan met de mensen die dan aanwezig zijn.
In al die gesprekken zal het gaan over wat er waardevol is in onze huidige activiteiten, maar ook van welke activiteiten we dromen. Over wat ons bindt en inspireert en wat we missen. En zeker ook over wat we denken dat onze missie, onze opdracht is. Waartoe we ons geroepen voelen.
De gesprekken zullen we voeren aan de hand van een lijst van vragen die steeds hetzelfde is, zodat we de uitkomsten kunnen vergelijken. Die lijst stellen we begin januari, op ons volgende overleg vast. 

Zin om mee te praten? Zorg er dan in ieder geval voor dat je de 19e om 11.30 aanwezig bent!

Voor nu: hele goede feestdagen gewenst
Namens de dentank,

Atte Bootsma


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl