> nieuws

Nieuws

 
4 maart 2020

Film tip: A Hidden life

A hidden life

In augustus 2018 schreef ik een artikel over het leven van Franz Jägerstätter, over wie ik tot kort daarvoor nooit gehoord had, niet wetende dat er in het voorjaar van 2019 een film over zijn leven gepresenteerd zou worden in Cannes. De film kreeg lovende recensies en is nu te zien in onder meer Filmtheater Springhaver.
https://www.springhaver.nl/films/a-hidden-life/ 

A hidden life vertelt het waargebeurde verhaal van Franz Jägerstätter, die in de Tweede Wereldoorlog weigert om voor de nazi’s te vechten. Wanneer de Oostenrijkse boer geconfronteerd wordt met de dreiging van executie wegens verraad, wordt hij op de been gehouden door zijn onwankelbare geloof in Christus en de liefde voor zijn vrouw en kinderen.


Franz Jägerstätter
In mei 2018 schreef ik in ons gemeenteblad, de MennoSticht, over het dikke boek vol geloofsgetuigen dat ik aan het lezen ben.
Elke dag lees ik over een andere persoon uit een ver of dichtbij verleden, die in zijn leven getuigde van haar of zijn geloof. In dit nummer wil ik laten meelezen over Franz Jägerstätter (1907-1943).
Franz was een boer in het Oostenrijkse St. Radegund. In zijn jeugd was hij een wilde jongen, maar later een vroom man, net als de meeste andere dorpsbewoners. Niets ongewoons dus, maar de tijden waarin Franz leefde waren niet gewoon. In 1938 viel Hitler Oostenrijk binnen. Er kwam een
referendum over de Anschluss van Oostenrijk. In het dorp was er één stem tegen; iedereen wist dat die van Franz was, die geen enkele moeite deed om te verbergen dat hij sterk tegen de Nazi’s was.
Hij vergeleek de dag van stemming met Witte Donderdag, waarop de massa koos voor de moordenaar Barabbas en tegen Jezus.
In 1943 ontving Franz een oproep voor het leger. Hij sprak hierover met de dorpspastoor en zelfs de bisschop. Zij en zijn vrouw, familie en buren probeerden Franz ervan te overtuigen dat hij moest gaan. Franz woog alle argumenten af, ook zijn plichten als echtgenoot en vader en zijn
verantwoordelijkheid voor zijn vaderland, maar besloot dat in dienst gaan betekende dat hij de zaak van de Nazi’s zou erkennen. Dat wilde hij beslist niet, ook al wist hij dat dit zijn einde zou betekenen.
Zo nam hij op 1 maart 1943 afscheid van zijn vrouw en vertrok naar Enns, waar hij zich moest melden. Daar verklaarde hij dat hij dienstweigerde, waarop hij gevangen gezet werd. Op 9 augustus werd hij onthoofd als ‘staatsvijand’.
In de gevangenis beschreef hij een droom die hij in 1938 had gehad. Hij zag hoe massa’s mensen drongen om in een gloednieuwe trein te komen. Toen hoorde hij een stem die zei: ‘Deze trein heeft als bestemming de hel’. Later begreep hij dat de trein symbool stond voor de Nazi-beweging.
Niemand die de bestemming van de trein kende, zou instappen, zo concludeerde hij. En als je dat wel had gedaan, zou je eruit springen voor de trein de eindbestemming zou bereiken, ook al zou het je je leven kosten. In die trein wilde Franz niet mee rijden, daarom bleef hij bij zijn weigering.
In de gevangenis probeerden velen hem nog te overtuigen om zijn gewetensbezwaren neer te leggen en zo zijn leven te redden, maar Franz was vastbesloten. Hij kon niet anders dan Christus gehoorzamen en dus de bevelen van de staat niet opvolgen. ‘Niet alles wat deze wereld als een
misdaad beschouwt, is een misdaad in de ogen van God’, zei hij.
Franz Jägerstätter was maar een eenvoudige man, maar hij had een visionaire blik. In zijn eentje zwom hij tegen de stroom in en bleef hij trouw aan de stem van Christus die in hem sprak. Een bijzonder mens, die hier een klein monumentje krijgt.

Carolien Cornelissen

film


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl