home > nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Huissamenkomsten
In oktober en november worden weer huissamenkomsten georganiseerd. Dat zijn avonden rondom een thema, waarbij leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht elkaar in hun eigen wijk kunnen ontmoeten.

Deze keer gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen over: “Ons Doopsgezind zijn”. Deze stellingen kwamen in de Broederschapsvergadering aan de orde.  

U wordt van harte uitgenodigd om bij de huissamenkomsten aanwezig te zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander tijdstip en in een andere wijk naar een bijeenkomst te gaan.

De gastvrouw/ gastheer waardeert het als u tijdig van te voren doorgeeft of u wel of niet aanwezig kunt zijn Lees meer >>


Thema's van bijbelse gerechtigheid en vrede
Ruim vijftig jaar geleden slaan Amerikaanse doopsgezinden hun tenten op in Parijs. Zij beginnen een zendingspost in de vorm van een centrum voor opvang en scholing. In de 70-er jaren verlegt het Centre Mennonite de Paris de aandacht naar studie en uitleg van doopsgezind denken en doen. Midden in het seculiere Parijs ontstaat een gastvrij centrum dat op innemende wijze onderwijst en voortleeft: het levenswerk van het echtpaar Janie en Neil Blough. Ze concentreren zich op de thema’s van bijbelse gerechtigheid en vrede. Het centrum draagt bij aan een recent initiatief om een Franstalige online leergang ‘doperse theologie’ te realiseren. Met name in Afrika bestaan geen instellingen die doperse opleidingen theologie in het Frans verzorgen. Overdragen van het stokje is voor hen niettemin langzamerhand een welkom perspectief. Het bestuur prijst zich gelukkig, in goed overleg met de Bloughs, uitstekende opvolging gevonden te hebben. Een jong theologen echtpaar treedt binnenkort aan. Zo blijft in Parijs als het ware een tent van God uitgespreid….   Hoe kunt u steunen? Het voorbeeld van het centrum hoe in een grote stad succesvol missionair te kunnen zijn verdient beslist onze steun. Uw financiële bijdrage is meer dan welkom op NL91 TRIO 0338520058 t.n.v. Mag ik u vragen uw bijdrage -bij voorkeur via e-bankieren- rechtstreeks over te maken? Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending


12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl