home > nieuws

Nieuws

Huissamenkomsten
In oktober en november worden weer huissamenkomsten georganiseerd. Dat zijn avonden rondom een thema, waarbij leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht elkaar in hun eigen wijk kunnen ontmoeten.

Deze keer gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen over: “Ons Doopsgezind zijn”. Deze stellingen kwamen in de Broederschapsvergadering aan de orde.  

U wordt van harte uitgenodigd om bij de huissamenkomsten aanwezig te zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander tijdstip en in een andere wijk naar een bijeenkomst te gaan.

De gastvrouw/ gastheer waardeert het als u tijdig van te voren doorgeeft of u wel of niet aanwezig kunt zijn Lees meer >>


Thema's van bijbelse gerechtigheid en vrede
Ruim vijftig jaar geleden slaan Amerikaanse doopsgezinden hun tenten op in Parijs. Zij beginnen een zendingspost in de vorm van een centrum voor opvang en scholing. In de 70-er jaren verlegt het Centre Mennonite de Paris de aandacht naar studie en uitleg van doopsgezind denken en doen. Midden in het seculiere Parijs ontstaat een gastvrij centrum dat op innemende wijze onderwijst en voortleeft: het levenswerk van het echtpaar Janie en Neil Blough. Ze concentreren zich op de thema’s van bijbelse gerechtigheid en vrede. Het centrum draagt bij aan een recent initiatief om een Franstalige online leergang ‘doperse theologie’ te realiseren. Met name in Afrika bestaan geen instellingen die doperse opleidingen theologie in het Frans verzorgen. Overdragen van het stokje is voor hen niettemin langzamerhand een welkom perspectief. Het bestuur prijst zich gelukkig, in goed overleg met de Bloughs, uitstekende opvolging gevonden te hebben. Een jong theologen echtpaar treedt binnenkort aan. Zo blijft in Parijs als het ware een tent van God uitgespreid….   Hoe kunt u steunen? Het voorbeeld van het centrum hoe in een grote stad succesvol missionair te kunnen zijn verdient beslist onze steun. Uw financiële bijdrage is meer dan welkom op NL91 TRIO 0338520058 t.n.v. Mag ik u vragen uw bijdrage -bij voorkeur via e-bankieren- rechtstreeks over te maken? Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending


Studieweekend Weg van de Tora

Studieweekend Weg van de Tora
Op 23 en 24 november 2018 wordt op Fredeshiem weer een studieweekend georganiseerd rondom de serie Weg van de Tora. Dit weekend staat onder leiding van drs. Dodo van Uden (theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament en het rabbijnse Jodendom) en drs. Afke Maas-Smilde (doopsgezind predikante, docente leerhuizen, gespecialiseerd in bijbel uitleg). Beiden zijn lid van de Commissie joden-christenen van de Doopsgezinde Broederschap. Tijd: vrijdag 23 november vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 24 november tot 16.00 uur, Aanmelden en/of informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl


De Doopsgezinde Historische Kring
De Doopsgezinde Historische Kring nodigt ons uit voor haar najaarsbijeenkomst in de Singelkerk in Amsterdam op zaterdag 1 december van 10.15 – 15.30 uur. Thema: ‘de familie Müller en de bibliotheek’. Het programma omvat o.a. een inleiding door Piet Visser, een presentatie door de fam. Müller, een lunch en een rondvaart langs de vele huizen waar vroeger doopsgezinden woonden. Kosten bedragen € 25,00. Meer informatie: www.dhkonline.nl


Kerken kijken 2018
Kerken Kijken 2018 is weer voorbij. We hebben gastvrij vele toeristen uit allerlei landen maar ook bezoekers van vlakbij ontvangen. Het ‘ik kom hier iedere dag langs, ik wist niet dat hier een kerk zat’ hebben we ook dit jaar weer verschillende malen gehoord! Velen genoten van ons Monument, in stilte, dan wel tijdens de vele momenten dat er muziek klonk. Citaat uit ons gastenboek: ‘lekker leeg… mijn hoofd nu ook.’ Jaap. Toen klonk er dus geen muziek… Lees meer >>


123456789101112131415161718
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl