home > nieuws

Nieuws

Workshopavond: hoe zie je jezelf?
Op woensdag 7 november wordt er in de Doopsgezinde Gemeente Utrecht (DGU) een speciale workshopavond bij de tafel van 12 georganiseerd door de Commissie Maatschappelijke Zorg (CMZ) in samenwerking met het Straatpastoraat.  Tijdens de workshop gaan gemeenteleden en mensen van de Tafel van Twaalf maskers beschilderen of schrijven/dichten over hoe zij zichzelf zien als mens en welke delen van zichzelf zij graag aan een ander laten zien en welke delen ze liever voor zichzelf houden. U wordt van harte uitgenodigd! Tijd: 19:00-19:45 in de Gemeentezaal van de DGU.


Nieuwsbrief nr 22 | november 2018

Nieuwsbrief nr 22 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Levensbeschouwen en samenleven: Speels omgaan met diversiteit
Uitnodiging
 
Op vrijdagmiddag 16 november a.s. vindt in de Geertekerk in Utrecht een symposium plaats, met als titel:
 

Levensbeschouwen en samenleven: Speels omgaan met diversiteit’

 
Het initiatief voor het symposium is genomen door Christa Anbeek, Hans Alma en mijzelf. Wij ontdekten op een gegeven moment dat we alle drie aan een boek werkten over de samenhang tussen spel, diversiteit, en levensbeschouwing. We hebben daar een paar keer met elkaar over doorgepraat en zijn ook elkaars manuscripten gaan lezen. Intussen zijn de drie boeken verschenen. De titels en gegevens staan hieronder, plus informatie over het symposium. Trouw publiceerde al een interview met Christa Anbeek over haar boek. De flyer over het symposium is te vinden op https://deltaplanwaardeneerst.nl/symposium/ . Ik hoop velen van jullie op vrijdag 16 november te verwelkomen in de Geertekerk! Wel even aanmelden i.v.m. de catering! En voel je vooral vrij deze uitnodiging of de flyer te delen met anderen!
 
Groet, André
 
Waarom dit symposium?  Vanwege de urgentie. Het debat over diversiteit is sterk gepolariseerd. In het publieke en het privédomein gelden steeds minder gedeelde waarden. Levensbeschouwingen, zowel religieuze als humanistische, kunnen hun expertise inbrengen bij de zoektocht naar nieuwe waarden. Spel biedt daarbij een dubbel perspectief. Het bevordert tolerantie en inlevingsvermogen. Het haalt de angel uit polarisatie. Wanneer en waar? Vrijdag 16 november, 13.30 tot 17.00 uur, Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511XC Utrecht Toegang? € 25, studenten € 10 Aanmelden noodzakelijk?  Ja, bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl Aanleiding? Directe aanleiding is de verschijning van vier boeken, die zich inzetten voor de versterking van de levensbeschouwelijke dimensie in onze samenleving en voor een speelse aanpak: - Hans Alma, De kunst van samenleven: Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme (Brussel: VUBPRESS)  - Christa Anbeek, Voor Joseph en zijn broer: Van overleven naar spelen en andere zaken van belang (Utrecht: Ten Have) - Sigrid Coenradie en Koen Holtzapffel (red.), Spelen met grenzen: Contrastervaringen (Utrecht: Boekencentrum) - André Droogers, Speltherapie voor verward Nederland: Omgaan met nationaliteit en diversiteit (Amsterdam: AUP)  Wie spreken er? Het symposium beoogt de broodnodige discussie over de levensbeschouwelijke inbreng in het publieke debat te stimuleren. De initiatiefnemers bepleiten de rehabilitatie van levensbeschouwing in de zoektocht naar kernwaarden voor de veranderende Nederlandse samenleving. Onder leiding van dagvoorzitter Ruard Ganzevoort (hoogleraar praktische theologie en decaan Faculteit Religie en Theologie VU) onderzoeken de sprekers hoe verschillende levensbeschouwelijke tradities constructief kunnen bijdragen aan een democratische samenleving. Boris van der Ham (voorzitter Humanistisch Verbond) doet dit voor het humanisme, Paul Rasor (jurist en theoloog) voor het vrijzinnig christendom. Tevens wordt een nieuw perspectief op wetenschap geboden door Sarah Durston (hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen, UMC, co-auteur van ‘The Universe, Life and Everything: Dialogues on our Changing Understanding of Reality’, AUP, 2017).  Hoe ziet het programma er verder uit? Korte boekpresentaties en prikkelende lezingen wisselen elkaar af. Er is voldoende ruimte in het programma om met elkaar de dialoog aan te gaan. De deelnemers maken kennis met (inter)levensbeschouwelijke dialoog in spelvorm, gebaseerd op de theologie van Christa Anbeek. Willem Jan Renger (hoofd van de Innovatiestudio aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) legt uit waarom en hoe hij hiervoor een spel ontwikkeld heeft. Het symposium staat zo in het teken van 'serieus spel' dat helend kan werken in zowel persoonlijk als maatschappelijk leven. Na afloop is er een borrel
 


Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Huissamenkomsten
In oktober en november worden weer huissamenkomsten georganiseerd. Dat zijn avonden rondom een thema, waarbij leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht elkaar in hun eigen wijk kunnen ontmoeten.

Deze keer gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen over: “Ons Doopsgezind zijn”. Deze stellingen kwamen in de Broederschapsvergadering aan de orde.  

U wordt van harte uitgenodigd om bij de huissamenkomsten aanwezig te zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander tijdstip en in een andere wijk naar een bijeenkomst te gaan.

De gastvrouw/ gastheer waardeert het als u tijdig van te voren doorgeeft of u wel of niet aanwezig kunt zijn Lees meer >>


1234567891011121314151617
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl