> over ons > organisatie

Organisatie

Medewerker kerkelijk bureau
Je kunt de medewerker van het kerkelijk bureau, Marga Hofman-Visser, bellen voor vragen over de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 13.00 uur. Of stuur een e-mail: info@doopsgezindutrecht.nl 

Predikant

In onze gemeente is de volgende predikant werkzaam:

ds. Carolien Cornelissen | tel. 030 636 89 32 | e-mail

Kerkelijk Werker

Jan Willem Stenvers  |  tel. 06 48 92 63 11  | e-mail

Koster

Joram Pool  |  tel. 030 231 15 01  |  e-mail

Ledenvergadering
De gezamenlijke leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht bepalen de koers van de gemeente. Tenminste twee keer per jaar is er een Ledenvergadering, waarin zowel leden als vrienden stemrecht hebben. 

Dagelijks bestuur
De kerkenraad vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

  • Voorzitter: Anke Margreet Blankensteijn| e-mail
  • Secretaris: Ciska Posthumus | e-mail
  • Penningmeester: Tony ten Cate | e-mail
  • Algemeen lid: Nanja ter Brake-Vermond.

Verhuur van de ruimten
Neem voor informatie over verhuur van de kerk en de zalen contact op met het kerkelijk bureau, e-mail | telefoon 030 - 231 15 01

Leden en vrienden
De gemeente bestaat uit leden en vrienden. Leden worden als volwassene gedoopt, nadat zij zelf een belijdenis of getuigenis hebben geschreven. Ook kun je lid worden door overschrijving vanuit een ander kerkgenootschap.
Vrienden voelen zich betrokken voelen bij de gemeente, maar hebben (nog) niet gekozen voor doop en belijdenis. Vrienden kunnen aan alle activiteiten van de gemeente deelnemen. 

Als je je aanmeldt als vriend of lid, ontvang je een welkomstbrief. De predikant of een contactlid neemt contact op om kennis te maken. Natuurlijk kun je ook zelf contact opnemen met een predikant 

Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Belangstellenden
Wil je kennismaken met de Doopsgezinde Gemeente Utrecht? Kom eens langs! Of neem een (tijdelijk) abonnement op het kerkblad Mennosticht (€ 15,00 per jaar), aan te vragen bij het kerkelijk bureau, info@doopsgezindutrecht.nl | tel. 030 - 231 15 01

Bijdragen
Als leden en vrienden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente. We dragen allemaal bij naar vermogen, zowel door mee te werken aan activiteiten als met een financiële bijdrage.
Voor giften en vrijwillige bijdragen   NL 49 ABNA 0555 4217 75

Voor alle overige betalingen            NL 30 ABNA 0555 0288 79

Autovervoer en taxi
Wanneer u de kerk niet met het openbaar vervoer, de fiets of de auto kunt bereiken, kunt u door een van de leden of vrienden afgehaald en thuisgebracht worden. Ook kunt u met een taxi komen; de kosten hiervan kunt u vergoed krijgen. Informatie: bij de kerkenraad of het kerkelijk bureau.

Declaraties
Als leden, vrienden of belangstellenden voor een activiteit onkosten maken kunnen zij dit declaratieformulier invullen. 

 

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl