> over ons > organisatie

Organisatie

Kerkenraad
Het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht berust bij de kerkenraad.

Voorzitter: zr. A. Margreet | e-mail volgt

Secretaris: zr. A. van Terwisga | e-mail

Penningmeester: dhr. J. Niemantsverdriet | e-mail

Lid: zr. A.M. Blankensteijn, zr. N. ter Brake-Vermonden zr. Sanne Weijers

Cameraar: dhr. J. van Oort. 

Verhuur van de ruimtes
Voor meer informatie over de Doopsgezinde kerk en voor verhuur van de kerk en de zalen, kunt u contact opnemen met ons kerkelijk bureau, e-mail | telefoon 030 - 231 15 01

Koster en medewerker kerkelijk bureau
De koster dhr. J. van Strien werkt in beginsel de middagen en avonden, de medewerker kerkelijk bureau mw. M. Hofman-Visser alle ochtenden van 9 – 13 uur behalve de woensdag. U kunt het kerkelijk bureau bellen voor alle vragen over onze gemeente. Zo nodig wordt u doorverwezen naar leden van de kerkenraad. U kunt ook een email sturen: info@doopsgezindutrecht.nl 

Vrijwillige kostersdienst
Bij de zondagse diensten en -zo nodig- door de week fungeren leden en vrienden als kosters. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Ledenvergaderingen
De ledenvergaderingen zijn tweemaal per jaar.

Administratie van leden en vrienden
De ledenadministratie ressorteert onder de kerkenraad. Mutaties dienen schriftelijk en gedateerd gericht te worden aan de kerkenraad: Oudegracht 270, 3511 NV  Utrecht, t.a.v. de ledenadministratie.
Informatie: mw. M. Hofman-Visser, e-mail | tel. 030 - 231 15 01

Nieuwe leden
Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief. Met hen wordt zo spoedig mogelijk een afspraak voor huisbezoek gemaakt door een contactlid of predikant.

Vrienden
Behalve leden kent onze gemeente ook vrienden. Dat zijn zij die zich betrokken voelen bij onze gemeente en haar wel en wee, zonder zich door lidmaatschap met haar te kunnen of willen verbinden. Vrienden kunnen aan alle activiteiten van de gemeente deelnemen. Zij mogen ook de vergaderingen bezoeken en deelnemen aan de discussies; in de ledenvergaderingen hebben zij voor bijna alle gevallen stemrecht. Nieuwe vrienden worden evenals nieuwe leden bezocht door een contactlid of predikant.

Belangstellenden
Wanneer men belangstelling heeft voor de activiteiten en de visie van de gemeente, kan men Menno Sticht toegestuurd krijgen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Belangstellenden kunnen ook deelnemen aan de activiteiten in de gemeente.

Doopsgezind NL
Doopsgezind NL is een uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Iedereen die bij ons bekend is wordt aan de ADS doogegeven. U ontvangt dan Doopsgezind NL tegen een vrijwillige bijdrage.

Doopsgezind Jaarboekje
Dit boekje geeft informatie over de Doopsgezinde Broederschap. Het wordt uitgegeven door de ADS. Aan het einde van het kalenderjaar kunt u het bij het kerkelijk bureau bestellen. U heeft het dan in het begin van het nieuwe jaar in huis. De kosten bedragen ca. € 15,00.

Overige publicaties
Het Reglement (2013), de Lijst van leden en vrienden en de Wegwijzer. Als lid of vriend van de gemeente krijgt u deze uitgereikt of toegezonden.

Openbaar vervoer
Het kerkgebouw is bereikbaar met bus 2 (Museumkwartier: uitstappen / opstappen (het is een ringlijn) halte Lange Nieuwstraat/Catharijneconvent, Dorstige Hartsteeg doorlopen en u bent op de Oudegracht; rechts vindt u de kerk.

Parkeren
In de binnenstad is het betaald parkeren.
Op zondag kunt u tot 12.00 uur in de binnenstad gratis parkeren.

Autovervoer en taxifonds
Wanneer u de kerk niet met het openbaar vervoer, de fiets of de auto kunt bereiken, kunt u door een van de leden of vrienden afgehaald en thuisgebracht worden. Ook kunt u met een taxi komen; de kosten hiervan kunt u via het speciaal hiervoor bestemde taxifonds ‘Mary van Haeften' vergoed krijgen. Informatie: bij de kerkenraad of het kerkelijk bureau.

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl