> kerkdiensten > avondmaal

Avondmaal

 
 

In onze gemeente wordt driemaal in het jaar het Avondmaal gevierd, een symbolische maaltijd waarbij we brood en wijn (of druivensap) delen.

Eigen karakter

Elk van deze Avondmaalsvieringen heeft een eigen karakter. In november vieren we het uitzicht op een nieuwe toekomst van vrede. In januari ligt de nadruk op 'eenheid vieren', het is dan Wereldbroederschapszondag, waarop we de verbinding met de doperse geloofsgemeenschap wereldwijd vieren. Op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. 

Iedereen is uitgenodigd

Ieder die zich in Christus met ons verbonden voelt, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Voor leden en vrienden die niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid om het Avondmaal aan huis te vieren. Neem hiervoor contact op met een van de predikanten.

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl