> groepen > huissamenkomsten

Huissamenkomsten

 
 

De Schakelgroep organiseert huissamenkomsten in de wijken van Utrecht en in de omliggende plaatsen. Tweemaal per jaar kunt u leden en vrienden in uw buurt rond een bepaald thema ontmoeten.

Deze keer is het thema ‘Zo goed als nieuw’. Dit is het jaarthema van de ADS. Bij dit thema worden bijbelse citaten, zegswijzen en spreuken gezocht. Daarover gaan we in gesprek. U wordt van harte uitgenodigd om bij de huissamenkomsten aanwezig te zijn.

N.B. Het is voor hen die op de dag van de huissamenkomst in hun eigen wijk verhin­derd zijn, altijd mogelijk om de bijeen­komst in een andere wijk bij te wonen.

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl