> menno sticht

Menno Sticht

Menno Sticht is het mededelingenblad van onze gemeente, dat zevenmaal per jaar verschijnt en aan alle leden en vrienden wordt toegestuurd. 
U kunt kopij sturen naar de redactie: mennosticht@doopsgezindutrecht.nl

Losse abonnementen
Wie geen lid of vriend van de gemeente is, kan zich op Menno Sticht abonneren door aanmelding bij het kerkelijk bureau en door € 15,00 per jaar over te maken op IBAN: NL30 ABNA 0555 0288 79 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Utrecht onder vermelding van: abonnement Menno Sticht.

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl