> contactleden

Schakelgroep en contactleden

De Schakelgroep organiseert en coördineert het werk van de contact­leden. Ieder nieuw lid of vriend(in) van de gemeente krijgt een contactlid toegewezen. De belangrijkste taak van de contactleden is het onderhouden van het onderlinge contact in de gemeente.

Dit contact bestaat o.a. uit het jaarlijks rondbrengen van de Wegwijzer en de Ledenlijst. Ook brengen de contactleden aan de oudere leden een kerstgroet en een attentie ter gelegenheid van hun verjaardag. Bij deze bezoekjes horen de contactleden graag waar u behoefte aan hebt. Belt u gerust op bij ziekte of als u het prettig zou vinden bezoek van uw contactlid te ontvangen. De contactleden stellen dat op prijs.

De contactleden komen tweemaal per jaar bij elkaar.

Informatie: zr. Evelien Niemantsverdriet-Dam | e-mail

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl