> diaconie

Diaconie en Maatschappelijke Zorg

De Commissie Maatschappelijke Zorg (CMZ) verzorgt zowel het klein maatschappelijke werk als de in- en externe diaconie.† U kunt zelf ook †een beroep doen op de commissie via de predikanten of de voorzitter van CMZ. Vanzelfsprekend wordt vertrouwelijk omgegaan met uw verzoek.

De commissie wil zich de komende jaren meer gaan richten op het ondersteunen van maatschappelijke en sociale projecten in Utrecht.

Taken van CMZ zijn o.a.: klein maatschappelijk werk (bloemen, kerststukjes, kaarten), individuele diaconie (financiŽle giften aan individuen, binnen en buiten de DGU), contacten met het Diaconaal Platform Utrecht, het informeren van gemeenteleden wat betreft de collectedoelen, stedelijke projecten zoals Omduw, Stiltecentrum, Villa Vrede (collectedoel op de eerste zondag van de maand), Stichting† Dienstverlening aan buitenlanders en de Voedselbank en mondiale projecten, zoals adoptiekinderen.

De commissie vergadert drie keer per jaar.

Informatie: zr. Laura Henderson| e-mail

Speciaal voor dit doel kan men geld overmaken naar:
NL69 INGB 0000 3562 23†t.n.v. Maatschappelijke Zorg Doopsgezinde Gemeente Utrecht.

Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl