> groepen > gnostiek

Gnostiek

De Gnostiek uit de 2e eeuw na Chr. zou je kunnen omschrijven als een ongeautoriseerde vorm van Christendom. Er is geen dominante instantie (kerk) en er zijn geen vaste geloofsregels (dogma's). Dat klinkt heel vrijblijvend, maar in de Gnostiek is de oproep om een eigen, authentieke geloofsweg te gaan, een van een zeldzame urgentie.

Drie gesprekskringen Gnostiek 
In de afgelopen jaren zijn er drie gesprekskringen rond het onderwerp
Gnostiek in het leven geroepen. Het is gebleken dat er veel belangstelling
bestaat om christelijke (religieuze) onderwerpen op een zuivere manier
te bespreken, dat wil zeggen ze in alle puurheid in ons midden te leggen
en te kijken wat de kerkgeschiedenis er mee gedaan heeft.

Praktisch:

Iedere groep komt drie keer in het voorjaar en drie keer in het najaar bij elkaar. Indien nodig via beeldbellen.

Bij de Thomasgangers en Praten&Puzzelen is de leiding in handen van ds. A. van der Zijpp en dhr. E. Kuiper. De groep Gnostiek bij Arry wordt geleid door A. Knobbe.

Data: nader te bepalen

Kring Thomasgangers: 19.30 - 21.45 uur bij A. Hajenius
                                                            
Kring Praten&Puzzelen: 19.30 - 21.45 uur bij fam. van der Laag
                                                    
Kring Gnostiek bij Arry: 14.15 - 16.00 uur bij A. Knobbe

Informatie: ds. A. v.d. Zijpp e-mail

 

 

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl