> groepen > gnostiek

Gnostiek

Drie gesprekskringen Gnostiek 
In de afgelopen jaren zijn er drie gesprekskringen rond het onderwerp
Gnostiek in het leven geroepen. Het is gebleken dat er veel belangstelling
bestaat om christelijke (religieuze) onderwerpen op een zuivere manier
te bespreken, dat wil zeggen ze in alle puurheid in ons midden te leggen
en te kijken wat de kerkgeschiedenis er mee gedaan heeft.

Wat is Gnostiek?
'Gnostiek' klinkt sommige mensen als buitenkerkelijk en mogelijk
sektarisch in de oren, maar wie zich erin verdiept zal ontdekken dat het
een heel vroege (1e en 2e eeuwse) wijze was (en is) om de
Christusgestalte te bezien.

Eigen intuïtie gebruiken
Veel zogenaamde 'vaste' onderdelen van het geloof zijn het bevragen
waard. Om er enkele te noemen: dood, opstanding, zonde, genade, heil
en verlossing. Het feit dat de geloofsbelijdenis van Nicea (325 na Chr.
geformuleerd) tot op de dag van vandaag formeel geldt als de
geloofsbelijdenis van álle christenen, mag tot onze verbazing leiden. In
de groepen Gnostiek wordt het als gezond gezien om de eigen intuïtie te
gebruiken als het om geloven gaat.

Het Thomasevangelie
Als uitgangspunt om over de gnostiek na te denken nemen wij de tekst
van het Thomasevangelie, een geschrift uit de 1e eeuw na Chr., waarin
uitspraken van Jezus Christus centraal staan.

Praktisch:
De leiding is in handen van ds. Anneke van der Zijpp en dhr. Erwin Kuiper
bij de Thomasgangers en Praten & Puzzelen. De groep Gnostiek bij Arry wordt
geleid door ds. Anneke van der Zijpp.

Gnostiek Thomasgangers: 19.30-22.00 uur bij Angelique Hajenius
                                                    26 maart           
Gnostiek Praten&Puzzelen: 5 maart 19.30-22.00 uur bij fam. van der Laag
                                                     2 april               idem
Gnostiek bij Arry:                4 maart 14.15-15.45 uur bij Arry Knobbe
                                                 18 maart             idem
                                                 8 april                idem

Momenteel zijn de groepen Gnostiek vol. Heb je belangstelling, informeer bij het kerkelijk bureau of je op de wachtlijst kunt komen of wanneer een nieuwe groep zal starten: info@doopsgezindutrecht.nl

 

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Utrecht
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl